ข่าวประกาศ

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 9 งบประมาณจำนวน 55,000 บาท
18 ส.ค. 2566 11:18:49   เข้าชม   27

บาท โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 งบประมาณจำนวน 148,000 บาท
18 ส.ค. 2566 11:16:28   เข้าชม   21

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกก่องหมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 9 งบประมาณจำนวน 109,000 บาท
18 ส.ค. 2566 11:14:13   เข้าชม   19

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 จุดที่ 1 ถนนสายหน้าวัดโพธิ์ศรีสว่าง งบประมาณจำนวน 51,500 บาท
3 ส.ค. 2566 15:42:45   เข้าชม   21

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบนอกหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดใหม่ชัยมงคล งบประมาณจำนวน 86,000 บาท
27 ก.ค. 2566 15:17:02   เข้าชม   22

โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุญมาจันทร์ประสิทธิ์ งบประมาณจำนวน 110,000 บาท
27 ก.ค. 2566 15:16:37   เข้าชม   28

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด งบประมาณจำนวน 118,000 บาท
6 มิ.ย. 2566 11:01:47   เข้าชม   34

โครงการต่อเติมปรับปรุงข้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง งบประมาณจำนวน 99,000 บาท
2 มิ.ย. 2566 10:18:19   เข้าชม   39

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 งบประมาณจำนวน 152,800 บาท
1 มิ.ย. 2566 10:15:24   เข้าชม   37

โครงการก่อสร้างถนนยกร่องถนนดินบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 9 งบประมาณ 158,300 บาท
31 พ.ค. 2566 10:12:16   เข้าชม   33

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านนายไพบูลย์ถึงบ้านนายบู๋ งบประมาณจำนวน 84,600 บาท
31 พ.ค. 2566 10:07:39   เข้าชม   34

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ถนนสายสะพานโยธาธิการบ้านเก่าใหญ่ถึงคันคูสระหนองไร่ งบประมาณ 244,900 บาท
31 พ.ค. 2566 10:00:17   เข้าชม   28
 ภาพกิจกรรม
21 ก.พ. 2566 11:18:38  เข้าชม   102 ลิงค์หน่วยงานราชการ