ข่าวประกาศ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕
27 เม.ย. 2566 12:21:50   เข้าชม   30

โครงการก่อสร้างรั้วคาวบอย งบประมาณจำนวน 98,000 บาท
20 มี.ค. 2566 09:46:57   เข้าชม   51

โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง งบประมาณจำนวน 119,000 บาท
20 มี.ค. 2566 09:44:07   เข้าชม   52

โครงการวางท่อประปารอบหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 งบประมาณ 195,000 บาท
8 มี.ค. 2566 12:46:23   เข้าชม   47

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาด่าน หมู่ที่ 2 ถนนสายบ้านนาด่านถึงบ้านดอนแฮด งบประมาณ 112,000 บาท
8 มี.ค. 2566 12:41:26   เข้าชม   35

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแฮด หมู่ที่ 3 งบประมาณ 231,700 บาท
8 ก.พ. 2566 10:44:49   เข้าชม   69

โครงการเกรดเกลี่ยถนนภายในตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง งบประมาณ 174,000 บาท
9 ก.พ. 2566 09:42:27   เข้าชม   49

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ถนนสายหน้าบ้านนายจรรยา พิเมยถึงบ้านนาด่านหมู่ที่ 2 งบประมาณ 209,000 บาท
6 ก.พ. 2566 14:45:52   เข้าชม   47

โครงการเสริมผิวจราจรลงหินคลุกบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 งบประมาณ 215,000 บาท
6 ก.พ. 2566 14:44:21   เข้าชม   68

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 9 ไปสวนอาหารนารินทร์ ตำบลปอพาน งบประมาณ 6,475,900 บาท
22 พ.ย. 2565 10:32:56   เข้าชม   91

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง งบประมาณ จำนวน 120,000 บาท
19 ก.ย. 2565 15:34:03   เข้าชม   107

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 สายสะพานโยธาธิการห้วยหางหว้าถึงลำห้วยแคนบ้านดอนแฮด หมู่ที่ 3 งบประมาณ 82,000 บาท
14 ก.ย. 2565 17:55:04   เข้าชม   117
 ภาพกิจกรรม
21 ก.พ. 2566 11:18:38  เข้าชม   63 ลิงค์หน่วยงานราชการ