โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ บ้านหนองแดงสหมิตร หมู่ที่ 10 งบประมาณ 154,000 บาท
15 มิ.ย. 2565 10:27:18  เข้าชม   23